Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Áp dụng từ: 21/08/2017 đến 27/08/2017

34 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
21-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
22-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
23-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
24-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-08-2017
Sáng
Từ: 8h30-11h00 Giao lưu gặp mặt cựu sinh viên khoa XD và vận động tài trợ các hoạt động hướng đến 20 năm kỷ niệm thanh lập trường Khoa XD
Theo kế hoạch và giấy mời
F301
Chiều
Chủ nhật
27-08-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.