Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Áp dụng từ: 30/11/2020 đến 06/12/2020

49 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
30-11-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
01-12-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
02-12-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
03-12-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
04-12-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
05-12-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
06-12-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.