Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Áp dụng từ: 23/07/2018 đến 29/07/2018

30 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
23-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
25-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-07-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
28-07-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-07-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.