Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 6/12/2017 - 11/12/2017 Thứ tư, 06/12/2017 - 13:06:26

Thông báo về phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa III ngành Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

I. Đối tượng:

- Các học viên cao học khóa III ngành Kỹ thuật công trình dân dụng & Công nghiệp làm luận văn thạc sĩ từ ngày 17/6/2017

II. Phòng bảo vệ: A305, A306 khu giảng đường trường ĐHDL Hải Phòng.

 KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 443 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.