Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 7/02/2018 - 28/02/2018 Thứ tư, 07/02/2018 - 15:33:36

Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 

 

I. Đối tượng:

  - Sinh viên ngành XDDD-CN và Kiến trúc đi thực tập tốt nghiệp thời gian từ ngày 02/01 – 09/02/2018.    

II. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp:

-         Thu báo cáo thực tập TN: 8h30 sáng thứ 3 ngày 27/02/2018.

-         Địa điểm thu báo cáo thực tập TN: Văn phòng khoa Xây Dựng (nộp cho cô Hiền, sđt: 0904019281).

-         Sinh viên tải mẫu phiếu nhận xét thực tập qua mẫu: mẫu phiếu nhận xét thực tập

Chú ý: Phiếu nhận xét thực tập gồm có 02 phiếu:

+  01 phiếu nhận xét của cơ sở thực tập (trong phiếu này cơ sở thực tập phải ghi đầy đủ thông tin nhận xét, ký và đóng dấu của công ty).

+  01 phiếu nhận xét của giáo viên theo dõi thực tập (trong phiếu này phải có đầy đủ ý kiến nhận xét và chữ ký của giáo viên theo dõi thực tập).

Sau đó các em đóng 2 tờ phiếu nhận xét này vào quyển báo cáo của mình.

-         Thời gian báo cáo thực tập: Thông báo sau.

Chú ý:

- Các sinh viên phải hoàn thành đủ học phí và các khoản đóng góp trước khi nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu không sẽ không được thu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Chúc các em báo cáo thực tập đạt kết quả tốt!

* Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhật trên trang web:

hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Xây Dựng/Thông báo

                                                                                

 KHOA XÂY DỰNG

 

Truy cập: 868 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.