Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 28/02/2018 - 2/03/2018 Thứ tư, 28/02/2018 - 13:51:45

Thông báo phòng bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 

       I. Đối tượng :

- Các sinh viên ngành Kiến trúc, XDDD & CN đi thực tập tốt nghiệp trong thời gian từ ngày 02/01 – 09/02/2018.

II. Thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp:

       1. Thời gian: 7h45 phút thứ 5 ngày 01/03/2018 sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ.

       2. Phòng bảo vệ: A204

KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 762 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.