Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 20/12/2018 - 31/12/2018 Thứ năm, 20/12/2018 - 15:54:43

Thông báo kế hoạch bảo vệ tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 cho sinh viên ngành kiến trúc

I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành Kiến trúc đang làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2018, thời gian từ 15/10/2018 đến 25/01/2019

II. Thời gian bảo vệ tiến độ: 

- Thời gian bảo vệ tiến độ đồ án tốt nghiệp: 8h sáng thứ 2 ngày 24/12/2018

III. Địa điểm bảo vệ tiến độ: Phòng B305 - Khu giảng đường trường ĐHDL Hải Phòng

                                                                                                                       KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 1562 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.