Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 5/03/2019 - 13/03/2019 Thứ ba, 05/03/2019 - 14:53:22

Thông báo kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp, đợt 1/2019

I.  Đối  tượng thực hiện:

 - Các sinh viên đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp:

+ Ngành Xây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 18/03/2019 đến 07/06/2019.

+ Ngành Kiến Trúc thời gian từ: 18/03/2019 đến 07/06/2019.

+ Ngành Xây dựng Cầu đường: thời gian từ 18/03/2019 đến 07/06/2019.

II. Kế hoạch chuẩn bị và làm đồ án tốt nghiệp:

 

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Đăng ký làm đồ án TN   

Từ ngày 05/03/2019

Phòng Đào tạo

Thu đăng ký đồ án TN    (Bản vẽ kiến trúc công trình, và Trụ địa chất nơi xây dựng CT, khổ A3)

14h – 16h chiều thứ 4

 ngày 13/03/2019

VP khoa XD

(Thầy Duẩn: 0945.092.348)

Giao ĐATN

ngày 18/03/2019

Phòng Đào tạo

Thời gian làm ĐATN

14 Tuần kể từ ngày 18/03/2019 đến ngày 07/06/2019

 

 

   

 

 Danh sách sinh viên và giáo viên hướng dẫn

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Thầy Duẩn (SĐT: 0945.092348)

Truy cập: 1818 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.